Belépés
FõoldalKeresésOldalakHirdetésekNévjegyekRegisztrációBelépés
Hírek
Galéria
Vályogálom_2012
Ábel Európában

Célja:

Ábel Európában című ifjúsági cserénket az Unio 22814 euróval támogatta. Ennek segítségével a 2007/2008-ban sikeresen megvalósuló ‚Európa-filmklub’, és ‚Ki vagyok én?’ program célkitűzéseit és a Szivárvány-törzs alapeszméit kíséreltük meg továbbvinni három EU tagállamban: Romániában lévő gyermekotthonban élő, valamint olasz és szlovák hátrányos helyzetű fiatalok felé. Bár a velencei Szivárvány Törzs volt a koordináló szervezet, a cserének a romániai Kájoni János Gyermekotthon adott helyet.

A Szivárvány Törzset három új, aktivizálható kis közösséggel (nemzetséggel) akartuk bővíteni, mellyel hosszútávon együttműködni a romániai, olasz és szlovák fiatalokkal. Ennek érdekében 2009 nyarán együtt töltöttünk 10 napot, melynek gazdag és szórakoztató programjai egy közösséggé kovácsoltak bennünket. Sikerült a korábbi projektjeinkben alkalmazott nem formális pedagógiai módszerek -játékos vetélkedők, csoportépítő drámajátékok, sport, tánc és a beszélgetések közösségteremtő erejét a nemzetközi szinten is alkalmazni. Ezt a pozitív hatást erősítették a közös kirándulások a természeti és kulturális értékek, erdélyi tájak megismerése. Az új kihívás a Törzs tagjainak: tanuljuk meg áthidalni a kulturális és kommunikációs különbségeket. Legyünk nyitottak!

Egyrészt megismerkedtünk egy romániai gyermekotthon mindennapjaival, szokásaival, az ott nevelkedő gyerekek gondolkodásmódjával, másrészt találkozhattunk a romániai, erdélyi emberek hagyományaival, néprajzi, történelmi kincseivel. Nem utolsó sorban az őket körbevevő környezettel, természettel, mert ez is alkotó része kultúrájuknak.. Többoldalú csere, tehát a tágabb európai sokszínűség is megvalósul: minden csoport lehetőséget kapott saját kultúrájának bemutatására. Ennek középpontjában a néptánc és a népzene állt. Mindeközben erősödött a résztvevők önmeghatározása és egyben nyitottsága, toleranciája a más kultúrával szemben. (Például részt vevő roma származású gyerekek.)

Bemutattuk saját projektjeinket, a pályázat megszületésének és megvalósításának folyamatát. Célunk, összekötni a hátrányos helyzetű fiatalok csoportjait, nemzetközi kezdeményezésekkel, ezzel elősegítve Európa társadalmába való integrációjukat.

Eredménye:

Az ifjúsági csere középpontjába néptánc és népzene által a kulturális sokszínűség megélése ált. .

A program célja, hogy a részt vevő fiatalok saját kultúrájukhoz is közelebb kerüljenek, és más európai országokét is megismerjék, és pozitív képet alkothassanak róla. Ezzel együtt a fiatalok megtapasztalták, hogy más ország más anyanyelvű fiataljaival is tudnak együtt dolgozni, játszani. Idegenség helyett barátokká váltak. Ennek a nyitottá válásnak a megélése különösen fontos a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esetén, mint például a Szivárvány Törzs tanulásban akadályozott (s ezért nyelvi nehézségekkel küzdő) fiataljai számára. a kommunikáció és a nem formális tanulás, /a tábor hatására/ ezen készségeik fejlődtek. Tapasztalati úton megélték a közös Európához tartozásukat. A tábor alatt megszületett /szlovák-olasz-román/tervek alapján későbbiekben megvalósuló projektekben már ők viszik tovább az eszmeiséget! A tábor során megtapasztalt eddig ,,ismeretlen“ belső értékek reményeink szerint az európai társadalom aktív tagjaivá neveli őket.

A közös tánctanulás során a fiatalok egymástól tanulták meg 4 ország nemzeti táncait, az új készségek, ismeretek alkalmazásával. A zene, tánc felszabadító hatása biztosította a kultúrális tanulás pozitív értékét, amit hazavittek magukkal a fiatalok, és minden bizonnyal további életükben is segíti kulturális találkozásaikat! A tánc mellett minden csoport saját tervei alapján készült bemutatókkal, játékokkal, ételekkel, melyek nemzeti értékeiket mutatták be. Minden partner ország két kultúrális napon, két nap közös tevékenységeinek informális útján került közel hozzánk.

A helyszín, helyi kultúra megismerését és a közösség építést szolgáló programok voltak a közös kirándulás a Békás-szoroshoz, csónakázás a Gyilkos-tavon, kemencés kenyérsütés és kostoló, szekeres túra népzenei kísérettel, sportjátékok (foci, méta), úszás a Medve-tóban, régizene fesztivál koncert a Lázár kastélyban, fúvós koncert olasz partnereink előadásában, bográcsozás egy tanyán, természeti és történelmi előadás kirándulás közben. Jurta építés (mindenki ki is próbálhatta egy-egy éjszakára.) baranta, mint reggeli serkentő. (Íjazás stb.)

A program másik célja tartós kapcsolatot kialakítani a fiatalok között: az ifjúsági csere eredményeként új nemzetségek csatlakoztak a Szivárvány Törzshöz, és segítségünkkel még részletesebben megismerkednek a FLP világával.A tábor során az új nemzetségek megtervezték saját projektjeiket, melyeket hazavisznek, s otthon megvalósulhatnak a megálmodott projektek, megindulhat a megálmodott folyamat: minden partner országban újabb és újabb fiatalokhoz juthatnak al az EU értékei, céljai, és ezen fiatalok széles közössége megalapozza számos új ifjúsági csere születését.

Módszereink

- drámapedagógiai módszerek, sport általi nevelés, kreatív gondolkodás támogatása a filmvitákon, illetve a közös tervezgetésekben, non-formális tanulás a kifejezetten erre a célra kifejlesztett társasjátékokban, tapasztalat általi tanulás a kirándulások során.

Felhasználói név
Jelszó


developed by Centrumnet Systems